Βαφή Μαλλιών

Ταξινόμηση

Εμφάνιση ανά σελίδα

8.03 FANTASIA COLORE 80 ML Ξανθό Φυσικό Χρυσό

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

7.74 FANTASIA COLORE 80 ML Ξανθό Μεσαίο Καφέ Χάλκινο

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

8.74 FANTASIA COLORE 80 ML Ξανθό Καφέ Χάλκινο

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

9.74 FANTASIA COLORE 80 ML Ξανθό Ανοιχτό Καφέ Χάλκινο

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

5.87 FANTASIA COLORE 80 ML Καστανό Ανοιχτό Παλίσανδρος

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

6.87 FANTASIA COLORE 80 ML Ξανθό Σκούρο Βένγκε

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

5.07 FANTASIA COLORE 80 ML Καστανό Ανοιχτό Ιρόκο

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

6.07 FANTASIA COLORE 80 ML Ξανθό Σκούρο Τικ

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

5.21 FANTASIA COLORE 80ML Καστανό Ανοιχτό Έντονο Βιολέ

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

6.21 FANTASIA COLORE 80ML Ξανθό Σκούρο Έντονο Βιολέ

Για επαγγελματική χρήση μόνο. Η βαφή Professional by Fama, συνδιάζει την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών με ζωντανά χρώματα μεγάλης διάρκειας. ΑΠΟΚΛΕ Περισσότερα

13,52 €

Ταξινόμηση

Εμφάνιση ανά σελίδα