Τέρμα στο ανεπιθύμητο κίτρινο στο ξανθό σας!!! Τέρμα στο ανεπιθύμητο κίτρινο στο ξανθό σας!!! Το μυστικό? Τέλειο ξάνοιγμα και εξουδετέρωση. Στις 26 Ιουνίου ανακαλύψτε τη νέα PBF σειρά για ξανθά μαλλιά!!